Als aannemer krijgt u steeds vaker de vraag of u VCA-gecertificeerd bent. Veel opdrachtgevers stellen dit zelfs als voorwaarde. Maar waar staat VCA eigenlijk voor?

VGM Checklist Aannemers

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld.

Voor wie?

VCA-certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij of aan installaties op locaties van of bij opdrachtgevers. VCA-certificatie wordt veel gevraagd bij de volgende vakgebieden:

  • Werktuigbouwkunde
  • Elektrotechniek en procesbesturing
  • Bouwkunde
  • Civiele techniek
  • Overige technische werkzaamheden, zoals isolatie, steigerbouw, industrieel reinigen, stralen/conserveren/schilderen, transport, inspectie, etc.

Certificatie-niveau’s

  • VCA*: Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer. Bij deze certificering moeten alle mustvragen uit de norm juist beantwoord worden.
  • VCA**: Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, alsmede op de VGM-structuur (o.a.VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement). Bij deze certificering moeten alle mustvragen uit de norm juist beantwoord worden en minimaal zes (6) aanvullende vragen.
  • VCA petrochemie: Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren vanwerkzaamheden op de werkvloer, op de VGM-structuur (o.a. VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement), alsmede op specifieke aanvullende eisen voor de petrochemie. Bij deze certificering moeten alle VCA Petrochemie mustvragen uit de norm juist beantwoord worden en minimaal twee (2) aanvullende vragen.

Hoe is VCA ontstaan?

VCA bestaat sinds 1994. De ontwikkeling van het VCA-certificatiesysteem werd in 1989 opgestart door de Landelijke Werkgroep Contractor Veiligheid. Vertegenwoordigers van petrochemische bedrijven en aannemers wilden een systeem opzetten om aannemersorganisaties objectief te toetsen op hun veiligheidsbeleid en -prestaties. Inmiddels wordt de VCA algemeen erkend als industriestandaard.

Stichting Samenwerken Voor Veiligheid

Het VCA-systeem is ondergebracht bij de onafhankelijke Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV). Het Centraal College van Deskundigen VCA verzorgt het beheer en de verdere ontwikkeling van het VCA-schema. Het VCA-schema valt onder accreditatie van de Raad voor Accreditatie (RvA). AJA Registrars is door de Raad van Accreditatie geaccrediteerd.

VCA in Europees verband

VCA is een nationale norm, maar ook certificeerbaar voor buitenlandse organisaties uit verschillende Europese landen zoals België, Duitsland en Frankrijk. Er zijn met deze landen afspraken gemaakt over de gelijkwaardigheid van deze normen.

(bron: vca.nl)