AJA Registrars BV
Informatie over VCA 2017/6.0

 

De nieuwe VCA versie
Op 2 april 2018 is de VCA-versie 2017/6.0 gepubliceerd. Deze versie vervangt de huidige VCA-versie, 2008/5.1. Met deze informatiebrief willen wij u op de hoogte brengen van het overgangstraject naar certificatie op basis van de nieuwe norm en de wijzigingen die de nieuwe norm met zich mee brengt.Overgangsregeling
Voor de VCA versie 2017/6.0 is een overgangsregeling van toepassing.

  • Uiterlijk 2 oktober 2021 moeten alle certificaten gebaseerd zijn op VCA 2017/6.0.
  • Tot 2 juli 2018 kunnen contracten nog worden gebaseerd op VCA 2008/5.1, mits de initiële audit binnen zes maanden na publicatie plaatsvindt.
  • Voor buitenlandcertificaten geldt en verkorte overgangsregeling. Uiterlijk voor 2 oktober 2019 moeten deze certificaten gebaseerd zijn op VCA 2017/6.0.

Kortom wilt u nog op de oude norm worden geaccrediteerd, dan moet u voor 2 juli een (vervolg) overeenkomst op basis van de oude norm afsluiten en moet de audit uiterlijk op 2 oktober 2018 zijn uitgevoerd.

Audit nieuwe norm VCA 2017/6.0
Op dit moment voeren wij al wel audits uit op basis van de nieuwe norm en kijken wij aanvullend naar de aanvullende punten uit de oude norm.

Door onze auditoren wordt er een rapportage opgesteld op basis van de nieuwe norm. Bij de rapportage wordt een aanvulling ten aanzien van de oude norm gemaakt.

Bij een positief certificatieadvies van de auditor en een positief besluit van de VCA-coördinator en de certificatiemanager zal eerst een certificaat op basis van de VCA 2008/5.1 worden uitgegeven.

Nadat de RvA, Raad van Accreditatie, een positief besluit heeft genomen over de accreditatie van AJA Registrars BV op basis van de nieuw norm zal het reeds uitgegeven certificaat worden omgewisseld voor een certificaat op basis van de nieuwe VCA 2017/6.0 norm.

Wat wordt er anders?
De VCA 2017/6.0 kent vijf grote verbeteringen:

1. Terug naar de basis
Veiligheid komt nog meer centraal te staan. Door strakker te formuleren en te ontdubbelen, hebben zijn het aantal eisen verminderd. De eisen die overblijven zijn logischer gestructureerd. Vergeleken met de vorige VCA-versie is er minder aandacht voor milieu.

2. Werkplek: meer aandacht voor de praktijk
De onderdelen van de VCA die over de werkplek gaan, zijn aangescherpt op basis van de laatste inzichten en feedback van gecertificeerde bedrijven. De onderdelen sluiten nu beter aan bij de veiligheidspraktijk van vandaag. Ook is er meer tijd ingeruimd voor audits op de werkplek.

3. Gedrag: ruimte voor maatwerk
Ieder bedrijf is anders. Wat bij de een werkt als het gaat om het stimuleren van veilig gedrag, hoeft bij de ander (nog) niet op die manier te werken. Het vakgebied gedragsbeïnvloeding is bovendien volop in ontwikkeling en bedrijven moeten de kans krijgen om op die ontwikkelingen in te spelen. Daarom is er meer ruimte voor een maatwerkaanpak van de gedragsaspecten van VCA. Het observatieprogramma uit de vorige VCA-versie is vervangen door een programma voor VGM-bewustzijn en -gedrag, dat nu ook verplicht is voor VCA**-bedrijven.

4. Meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten
De positie van de zzp’er binnen de VCA is verduidelijkt. Door meer must-vragen op te nemen voor het certificatieniveau VCA*, is de betrouwbaarheid van partijen aan het begin van de keten verhoogd. Ook moeten inhurende partijen (meestal VCA**- en VCA Petrochemie-bedrijven) onderaannemers op meer punten toetsen dan nu het geval is.

5.  VCA en andere landen: meer gelijkwaardigheid en betere toepasbaarheid
Met de komst van VCA 2017/6.0 is er één schema voor Nederland en België. Deze landen leggen geen eigen accenten meer. De nieuwe versie is zo ingericht dat ook andere landen deze makkelijk kunnen gebruiken, met een duidelijke ondergrens van wat zij precies moeten regelen.

 

VCA 2017/6.0