OHSAS 18001 is de wereldwijd geaccepteerde norm met eisen voor een arbomanagementsysteem. De gezondheid en veiligheid van medewerkers wordt beïnvloed door onder meer fysieke belasting, fysische omstandigheden, psychosociale arbeidsbelasting en machineveiligheid. Met een arbomanagementsysteem worden gevaren en risico’s geïdentificeerd en geëvalueerd om deze vervolgens te verminderen.

De basis voor het arbomanagementsysteem is de ‘plan-do-check-act’  cyclus (PDCA). OHSAS 18001 stelt, naast deze uitvoeringscyclus ook eisen aan de resultaten van het managementsysteem:

  • De continue verbetering van de arbeidsomstandigheden
  • De beheersing van de arborisico’s als gevolg van de activiteiten van de organisatie
  • Het voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen

De eisen in de OHSAS 18001 zijn gerubriceerd in vijf onderdelen:

  • Arbobeleid
  • Planning
  • Implementatie en uitvoering
  • Controle en corrigerende maatregelen
  • Beoordeling door de directie

OHSAS 18001-norm

De officiële naam van de norm is OHSAS 18001:2007. De norm wordt beheerd door BSI in Londen en in een Nederlandse vertaling uitgegeven door NEN (Nederlands Normalisatie-instituut). OHSAS staat voor Occupational Health and Safety Assessment series.

OHSAS 18001 wordt internationaal breed toegepast. In een groot aantal landen is OHSAS 18001 overgenomen als nationale norm. De OHSAS 18001-norm sluit wat betreft opzet naadloos aan bij de ISO 14001-norm. Op het niveau van ISO is het tot nu toe niet gelukt om overeenstemming te krijgen over de ontwikkeling van een ISO-norm voor arbomanagementsystemen. Op zowel nationaal als internationaal niveau zijn in bijzonder werknemers en werkgeversorganisaties geen voorstander van deze norm. De werknemersorganisaties zijn voorstander van het gebruik van de ILO (International Labour Organisation) standaard voor arbomanagement. Ondertussen is de toepassing en bekendheid van OHSAS 18001 zodanig dat gesproken kan worden van een internationale norm.

Certificatie audits worden door AJA Registrars BV uitgevoerd onder toezicht en verantwoordelijkheid van AJA Registrars limited die hiervoor momenteel ANAB geaccrediteerd is.

(bron: sccm.nl)