ISO 9001 is dé internationaal geaccepteerde standaard voor Kwaliteitsmanagementsystemen. ISO 9001 geeft de eisen weer voor een kwaliteitsmanagementsysteem die door een organisatie gebruikt kunnen worden om klanttevredenheid te verhogen, door te voldoen aan de eisen van de klant en aan wet- en regelgeving.

De organisatie moet aantonen dat zij in staat is om op consistente wijze producten te leveren die voldoen:

  • aan de eisen van de klant en van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
  • en zich ten doel stelt om de klanttevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te passen, met inbegrip van processen voor continue verbetering van het systeem.

ISO 9001 kan ook door interne en externe partijen gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan eisen van klanten, wet- en regelgeving en de eigen eisen van de organisatie.

ISO 9001 is geschikt voor certificatie.

Een ISO 9001-certificaat is een door een onafhankelijke partij zoals AJA Registrars geleverd bewijs dat het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie voldoet aan alle eisen uit ISO 9001.

Certificatie-audits conform ISO 9001:2008 worden door AJA Registrars BV uitgevoerd onder toezicht en verantwoordelijkheid van AJA Registrars limited die hiervoor momenteel UKAS en ANAB geaccrediteerd is.

Certificatie-audits conform ISO 9001:2015 worden door AJA Registrars BV uitgevoerd onder toezicht en verantwoordelijkheid van AJA Registrars limited die hiervoor momenteel ANAB geaccrediteerd is.

 

(bron: nen.nl)