ISO 14001 is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. De basis voor het milieumanagementsysteem is de ‘plan-do-check-act’ cyclus (PDCA). ISO 14001 stelt de volgende eisen aan de resultaten van het managementsysteem:

  • De continue verbetering van de prestaties en het voorkomen van milieuvervuiling
  • De beheersing van de milieurisico’s als gevolg van de activiteiten van de organisatie
  • Het minimaal voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen

De eisen in ISO 14001 zijn gerubriceerd in vijf onderdelen:

  • Milieubeleid
  • Planning
  • Implementatie en uitvoering
  • Controle en corrigerende maatregelen
  • Beoordeling door de directie

ISO 14001-norm

De ISO 14001-norm bestaat uit een hoofdtekst en een bijlage. De hoofdtekst van de ISO 14001-norm is ook opgenomen in bijlage II van de EMAS-verordening. In de Nederlandse versie van de verordening is dit echter niet de officiële NEN-vertaling maar  een door de EU opgestelde vertaling vanuit de officiële Engelse tekst. Deze vertaalde tekst kan ter oriëntatie gebruikt worden.

In Nederland heet de norm officieel: NEN-EN-ISO 14001:2004 of 14001:2015. De norm wordt in Nederland uitgegeven door NEN (Nederlands Normalisatie-instituut). De ‘EN’ staat voor de acceptatie als Europese Norm door CEN (het Europese normalisatie-instituut).

ISO 14001 Certificatie-audits worden door AJA Registrars BV uitgevoerd onder toezicht en verantwoordelijkheid van AJA Registrars limited die hiervoor momenteel UKAS en ANAB geaccrediteerd is.

(bron: sccm.nl)