Onafhankelijk en objectief zijn de kernpunten van het beleid van AJA Registrars BV.

Onder accreditatie van de ISO/IEC 17021 heeft AJA gewaarborgd dat alle handelingen, beslissingen en communicatie plaats vinden onder strikte voorwaarden welke iedere schijn van belangenverstrengeling dienen te voorkomen.

Alle medewerkers van AJA Registrars zijn gehouden aan het beleid en hebben zich hieraan schriftelijk geconformeerd.