AJA Registrars BV is een onafhankelijke certificerende instelling met accreditaties voor VCA en VCU afgegeven door en onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.

Ook worden door AJA Registrars BV certificatie audits uitgevoerd op kwaliteit-, veiligheid- milieumanagementsystemen. Deze certificatie audits worden door AJA Registrars BV uitgevoerd onder toezicht en verantwoordelijkheid van AJA Registrars limited.

Afhankelijk van de gewenste certificering zijn de volgende accreditaties van toepassing:

  • ISO 9001:2008: geaccrediteerd door UKAS en ANAB
  • ISO 9001:2015: geaccrediteerd door ANAB
  • ISO 14001:2004: geaccrediteerd door UKAS en ANAB
  • ISO 14001:2015: geaccrediteerd door UKAS en ANAB
  • OHSAS 18001:2007: geaccrediteerd door ANAB

Via de directe link met het Europese hoofdkantoor van AJA Registrars in Groot-Brittannië wordt de connectie gelegd met een wereldwijd netwerk van certificerende instellingen. AJA Opereert momenteel in 29 landen.

AJA Registrars BV maakt uitsluitend gebruik van ervaren en praktische auditoren welke op een objectieve wijze het management systeem toetsen aan de normen.